Gebiedsgerichte aanpak Liefstinghsbroek

Bij een gebiedsgerichte aanpak richten ons op de (directe) omgeving en lokale omstandigheden van het Liefstinghsbroek. Daarbij is maatwerk erg belangrijk. We benutten hierbij lokale kennis en doen aanvullende stikstof metingen en onderzoek naar de bodem en (grond)water. We werken hiervoor samen met experts, betrokkenen en gebiedspartners. Dit doen we onder andere door middel van keukentafelgesprekken en wij halen ook informatie op door (kleinschalige) bijeenkomsten te organiseren.

De commissie streeft ernaar advies te geven om een gunstige staat te bereiken voor het stikstofgevoelige bos en blauwgraslanden. Hiermee hopen wij de natuur te verbeteren en ervoor te zorgen dat er ruimte ontstaat om ook de vergunningverlening weer op gang kan worden gebracht.

Op het niveau van het Rijk en provincies wordt gewerkt aan een integrale stikstofaanpak om de Nederlandse natuur beter te beschermen en tegelijkertijd ruimte te creëren voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Meer weten? 

Bekijk het stikstofdossier van de provincie Groningen of lees meer over de stikstofaanpak van de Rijksoverheid. 

Pilot “Maatwerk met Meetwerk”

De adviescommissie stelt een pilot voor: Maatwerk met Meetwerk. Het doel is om uit te zoeken hoe we de hoeveelheid stikstof in het gebied kunnen verlagen. Zo kan de natuur weer volop kan bloeien en kunnen er weer vergunning voor de landbouw vergeven worden.

Nieuwsbericht lezen