Planning

Voor het opstellen van het advies heeft de commissie een planning gecreƫerd met de verschillende stappen die wij zullen nemen. Op deze pagina vindt u de planning in de vorm van een tijdlijn.

  • Eerste vergadering adviescommissie met de gedeputeerde

  • Opdracht formeel aanvaard en adviescommissie opgericht 

  • Gebiedsanalyse gestart (fase 1): natuuranalyse, stikstofonderzoek en actorenanalyse 

  • Voorbereidingen pilot maatwerk voor meetwerk gestart

  • Starten met Inventariseren van oplossingsrichtingen (fase 2): o.a. bijeenkomsten en keukentafelgesprekken 

  • Het doel is om een advies te hebben over de opdracht voor een pilot 

  • Advies aanbieden ter besluitvorming aan Provincie over de kosten en het opstarten van de pilot voor het meten van stikstof

Planning volgen

Blijf op de hoogte van alle stappen en ontwikkelingen via de nieuwspagina of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.