De adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van onderstaande belanghebbende partijen die in Westerwolde al vele jaren constructief samenwerken aan natuur, recreatie en landbouw.

Onder leiding van onafhankelijk voorzitter (en oud-burgemeester) Rika Pot en onafhankelijk wetenschapper Martin Scholten (WUR) ontwikkelt de commissie samen met inwoners en ondernemers uit (de omgeving van) het Liefstinghsbroek een aanpak om de mogelijke invloed van stikstof op het Liefstinghsbroek te verminderen. Daarbij kijkt de commissie welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn om de natuur in het Liefstinghsbroek te verbeteren en ook een toekomstbestendige positie voor de landbouw te realiseren.

Onze opdracht bestaat uit drie fasen:

 1. de gebiedsanalyse
 2. een verkenning van mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen 
 3. afwegingen en advies

 

Het advies bieden we in september 2022 aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen aan.

 

De adviescommissie bestaat uit een afvaardiging van: 

 • Rika Pot (Onafhankelijk voorzitter)  
 • Aike Kuper (LTO-Noord afd. Zuid-oost Groningen) 
 • Bart Huizing  (Gemeente Westerwolde)  
 • Fien Heeringa  (Waterschap Hunze & Aa’s) 
 • Goziena Brongers (Gemeente Stadskanaal) 
 • Henk Wortelboer (Trekkerclub Westerwolde) 
 • Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer Groningen) 
 • Rombout Bennema (Natuurmonumenten) 

Het secretariaat bestaat uit: 

 • Remo Rietman (Prolander) 
 • Jacomijn Pluimers (Prolander) 

Deze commissie is uitgebreid met de volgende adviseurs:  

 • Julia Klooker (adviseur Provincie Groningen) 
 • Martin Scholten (wetenschappelijk adviseur landbouw & natuur) 
 • Wietse Duursma (adviseur georganiseerde landbouw)

Samenvattingen vergaderingen adviescommissie