De adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van onderstaande belanghebbende partijen die in Westerwolde al vele jaren constructief samenwerken aan natuur, recreatie en landbouw.

Onder leiding van onafhankelijk voorzitter (en oud-burgemeester) Rika Pot en onafhankelijk wetenschapper Martin Scholten (WUR) ontwikkelt de commissie samen met inwoners en ondernemers uit (de omgeving van) het Liefstinghsbroek een aanpak om de mogelijke invloed van stikstof op het Liefstinghsbroek te verminderen. Daarbij kijkt de commissie welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn om de natuur in het Liefstinghsbroek te verbeteren en ook een toekomstbestendige positie voor de landbouw te realiseren.

Onze opdracht bestaat uit drie fasen:

 1. de gebiedsanalyse
 2. een verkenning van mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen 
 3. afwegingen en advies

 

De adviescommissie bestaat uit een afvaardiging van: 

 • Rika Pot (Onafhankelijk voorzitter)  
 • Aike Kuper (LTO-Noord afd. Zuid-oost Groningen) 
 • Saskia Ebbers (Gemeente Westerwolde)  
 • Anja Woortman (Waterschap Hunze & Aa’s) 
 • Egbert Hofstra  (Gemeente Stadskanaal) 
 • Henk Wortelboer (Trekkerclub Westerwolde) 
 • Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer Groningen) 
 • Rombout Bennema (Natuurmonumenten) 

Het secretariaat bestaat uit: 

 • Remo Rietman (Prolander) 

Deze commissie is uitgebreid met de volgende adviseurs:  

 • Olaf Slakhorst (adviseur Provincie Groningen) 
 • Martin Scholten (wetenschappelijk adviseur landbouw & natuur) 
 • Wietse Duursma (adviseur georganiseerde landbouw)

Advies GGA Liefstinghsbroek

Op 14 december 2022 heeft de adviescommissie haar advies aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen aan. Bekijk hieronder het rapport.

Samenvattingen vergaderingen adviescommissie

Waterschap Hunze en Aa's
Gemeente Westerwolde
provincie Groningen
LTO noord
Prolander
Trekker Club Westerwolde
Natuurmonumenten
Gemeente Stadskanaal
Samen met Staatsbosbeheer