Het Liefstinghsbroek

Welkom op de website voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek, een kleinschalig Natura2000-gebied met stikstofgevoelige natuur. Het Liefstinghsbroek is het oudste bos van Groningen en ligt in de buurt van Vlagtwedde in de gemeente Westerwolde.

Vanwege haar bijzondere en zeer oude (oer)bos is het natuurgebied (20 ha) aangewezen als Nationaal Bosreservaat. Het bos en ook het inliggende blauwgrasland zijn gevoelig voor stikstof.

Stikstof in het Liefstinghsbroek

De Raad van State heeft in 2019 een streep gezet door de landelijke programmatische aanpak van stikstof (PAS). Hierdoor is ook acuut de vergunningverlening voor onder andere de landbouw gestokt. Veel bedrijven zitten sindsdien hierdoor in grote onzekerheid. Om hiervoor oplossingen te vinden en de natuur te herstellen, heeft de provincie Groningen de Adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Stikstof Liefstinghsbroek ingesteld.

De opdracht van de commissie is om een advies op te stellen voor de provincie Groningen met een gedragen pakket aan maatregelen om de mogelijke invloed van stikstof op het Liefstinghsbroek te verminderen. Het advies van de commissie wordt gebaseerd op extra stikstof metingen, water / bodem onderzoeken, gesprekken met gebiedspartners, lokale boeren en omwonenden. Daarbij kijkt de commissie breed welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn om de natuur in het Liefstinghsbroek te verbeteren  en ook een toekomstbestendige positie voor de landbouw te realiseren. Door herstel van de natuur kan vergunningverlening namelijk weer op gang worden gebracht.

Gebiedsgerichte aanpak

In samenwerking met gebiedspartners, lokale boeren en omwonenden komen we tot een gedragen aanpak. 

Over de aanpak

  • De adviescommissie

    Vertegenwoordigers van belanghebbende partijen die in Westerwolde al decennia constructief samenwerken aan natuur, recreatie en landbouw.

  • Planning

    Voor het opstellen van het advies heeft de commissie een planning gecreëerd met de verschillende stappen die wij zullen nemen.

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief Het Liefstinghsbroek

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven