3e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 4 maart 2021 kwam de adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) voor de 3e keer samen. Dit is de samenvatting van de digitale vergadering.

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) zoekt voor de provincie Groningen uit welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek te behouden en de landbouw toekomstperspectief te bieden. De uitkomsten worden voor de zomer van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Actiepunten
Partners wordt gevraagd om Prolander op de hoogte te stellen als er gronden te koop zijn. Het advies van de heer Wortelboer om het Mesdagsfonds te benaderen voor stikstofmetingen wordt een onderzoeksvraag bij de gebiedsanalyse (hoe kunnen we de stikstofmetingen verbeteren?).

Actualiteiten stikstof
Het Programma Natuur richt zich de eerste drie jaar op kortetermijnmaatregelen, die met weinig inspanning veel opleveren. De voorzitter geeft aan dat het Programma vooruitloopt op de analyse van de adviescommissie. Het advies van de commissie wordt input voor het vervolg van het

Maatregelen vanuit Programma Natuur
In de eerste drie jaar heeft het Programma Natuur voor Lieftinghsbroek de volgende doelen:

  • Herstel van het watersysteem. Er is budget voor maatregelen en onderzoek. Wanneer grond vrijkomt door de opkoopregeling, worden kansen benut.
  • Herstelmaatregelen binnen de natuurgebieden in Westerwolde die het hele systeem versterken. Bijvoorbeeld het herstel van blauwgraslanden in andere delen van Westerwolde om de druk op het Lieftingshbroek te verlichten. Er is ook een reservelijst met extra maatregelen.

Er wordt afgesproken dat de adviescommissie op de hoogte gehouden wordt hoe het gaat met het Programma Natuur.

Vacatures communicatieadviseur en onafhankelijk adviseur
De adviescommissie bespreekt het conceptprofiel van de communicatieadviseur en de vervolgstappen. De commissie gaat op zoek naar een onafhankelijke adviseur, die geen vast lid wordt van de commissie. Deze moet onpartijdig zijn en kennis hebben van natuur en landbouw.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. HuizingGemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. RietmanProlander (secretaris)
A. FikenscherProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)