De meetpilot breidt uit: van 13 naar 44 sensorboxen

Hoe beweegt stikstof zich in het Liefstinghsbroek? Om de activiteiten op het land beter te kunnen meten, breiden we het meetnet met de sensorboxen in het gebied uit. Op dinsdag 9 juli worden 31 nieuwe sensorboxen geplaatst.

Nieuwe meettechniek 

De sensorboxen van OnePlanet meten de concentraties van ammoniak en stikstofdioxide in het gebied. Sinds oktober 2022 zijn deze 13 sensorboxen in het Liefstinghsbroek geplaatst om deze concentraties te meten. “De meettechniek was nieuw, waardoor we met de eerste 13 sensorboxen ook konden testen of deze techniek zou werken", vertelt projectleider Peter Laloli. “We merken dat de apparaten het goed doen, maar er waren te weinig boxen in het veld om de beweging van stikstof duidelijk te kunnen meten. Daarom gaan we nu uitbreiden.” 

Afstand verkleinen 

De afstand tussen de boxen wordt verkleind. In het loofbos en in een straal van 1,5 kilometer daaromheen, komen de 31 nieuwe sensorboxen. De afstand tussen de sensorboxen verschilt van 150 tot 500 meter. “We hopen dat we op deze manier minder afhankelijk zijn van wind of regen, en we een nog beter beeld krijgen van de activiteiten op het land", vertelt Peter. “De resultaten kunnen meer inzicht geven over de stikstof in en rond het Liefstinghsbroek. De adviescommissie neemt de resultaten mee bij het opstellen van een gebiedsgerichte aanpak.” 

Verspreiding door het gebied  

Het verspreiden van de sensorboxen gaat in meerdere stappen. In juni worden de nieuwe sensorboxen bij elkaar gezet voor een eerste test. Op 9 juli worden de sensorboxen geplaatst op de aangewezen plek. Deze maatregelen zijn onderdeel van de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’.