Meetpartners delen eerste resultaten meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’

Vijf partijen* onderzoeken gezamenlijk de stikstof in en rond het Liefstinghsbroek op verzoek van de adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) stikstof Liefstinghsbroek. In een eerste rapport delen de meetpartners hun aanpak voor de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ en de eerste resultaten.

Verschillende meettechnieken

In een straal van 3 kilometer rond het Liefstinghsbroek wordt stikstof gemeten met verschillende meettechnieken. Het rapport legt uit hoe stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) wordt opgevangen met behulp van meetbuisjes, bulkmetingen en sensoren. Aanvullende weermetingen en activiteitenregistratie door agrariërs in het gebied, helpen mee bij het vormen van een compleet beeld voor de meetpartners.

Voorlopige resultaten

Naast uitleg over het meetnetwerk, staan de resultaten van de eerste metingen in het rapport. Dit zijn metingen van het eerste half jaar van 2023. Die periode is nog te kort om conclusies te trekken. Wel blijkt dat er in sommige gevallen een relatie is te leggen tussen activiteiten in het gebied en de concentratiewaarnemingen. Ook geeft het rapport aan dat alle individuele meettechnieken werken.

Van data naar gebiedsaanpak

Voor de volgende rapportage verzamelen de meetpartners meer data, die zij samen analyseren. De meetpartners bespreken maandelijks actuele resultaten met de adviescommissie. De adviescommissie neemt het advies van de meetpartners mee in het vormen van een gerichte gebiedsaanpak. De meetpilot loopt van januari 2023 tot en met oktober 2024.

Bekijk het rapport

*De vijf partijen (meetpartners) bestaan uit: Wageningen University & Research (WUR), OnePlanet Research Center, Universiteit van Amsterdam (UvA), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).