Informatieavond voor grondeigenaren rondom Liefstinghsbroek

Bent u eigenaar van een agrarische onderneming of heeft u cultuurgronden in de omgeving van het stikstofgevoelige Natura2000-gebied het Liefstinghsbroek? Dan nodigen wij u uit voor een informatieavond samen met andere ondernemers en grondeigenaren.

Tijdens deze avond informeert de adviescommissie u over de ‘Gebiedsgerichte aanpak Stikstof voor het Liefstingsbroek', de resultaten van onderzoeken en het voorstel voor de aanpak voor het beter meten van stikstof. Ook inventariseren wij uw zorgen en aandachtspunten.

Deze bijeenkomst is een herhaling van de informatieavond op 14 maart in Vlagtwedde, voor grondeigenaren in de directe omgeving van het Liefstinghsbroek.

Heeft u interesse in deelname? Meld u aan.

Wie?
Ondernemers met een bedrijf of gronden in de omgeving van het Liefstinghsbroek die niet bij de eerdere bijeenkomst aanwezig waren.

Wanneer?
Dinsdag 26 april van 20:00 tot 21.30 uur (locatie volgt na aanmelding)

Aanmelding:
Stuur een mail naar Tonny Kraai op t.kraai@prolander.nl ovv ‘Aanmelding Liefstingsbroek 26 april’


Namens de adviescommissie Liefstinghsbroek