De pilot Maatwerk met Meetwerk in een factsheet

In de pilot Maatwerk met Meetwerk onderzoeken meetpartijen de hoeveelheid stikstof in en rond het Liefstinghsbroek. Waarom doen ze dat? En hoe zit de meetpilot in elkaar? Lees het in de factsheet.

De factsheet vertelt kort het verhaal achter de meetpilot, op welke manieren de meetpartijen stikstof meten en welke meettechnieken stikstof opvangen in het gebied. Daarnaast staan er beeldende feiten over de meetpilot in. Onder andere hoeveel sensoren hangen in en rond het gebied, hoelang de pilot loopt én hoe groot het Liefstinghsbroek is.  

Bekijk de factsheet (PDF PDF-bestand, 647 KB)