Maatwerk met Meetwerk: stikstofmetingen geven waardevolle inzichten

Op verzoek van de adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) stikstof Liefstinghsbroek onderzoeken vijf partijen* de stikstof in en rond het Liefstinghsbroek. Met de tweede rapportage van de meetpilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ delen de meetpartners de verzamelde meetgegevens en inzichten van de afgelopen negen maanden.

Nieuwe resultaten en inzichten

Deze rapportage is een uitbreiding van de eerste rapportage. De tweede rapportage is aangevuld met meer resultaten van alle meettechnieken die stikstof meten in een straal van 3 km rond het Liefstinghsbroek. Uit de meetresultaten blijkt een relatie tussen de activiteiten in het gebied, zoals mest mixen, het gebruik van zware (diesel)machines of mest uitrijden en de waargenomen stikstofconcentraties.

De meetpartners hebben daarnaast vergelijkingen gemaakt tussen verschillende meettechnieken op dezelfde locatie. Zo zijn alpha samplers van de UvA vergeleken met de meetbuisjes van het RIVM. Ook zijn sensoren van OnePlanet vergeleken met de meetbuisjes van het RIVM. Deze technieken meten de stikstofconcentratie in de lucht. De resultaten van de concentratiemetingen geven waardevolle inzichten voor het bepalen van een betrouwbaar maandgemiddelde aan stikstof in de omgeving. Daarnaast zijn metingen in en buiten de stal vergeleken: de sensoren van OnePlanet en de stalmetingen van WUR.

Bekijk de rapportage

Aanvulling op vorige rapportage

De eerste rapportage (PDF PDF-bestand, 3 MB) is in november 2023 gedeeld op deze website. Hierin werden de eerste resultaten en de aanpak voor de meetpilot beschreven. De tweede rapportage is een aanvulling op de eerste rapportage.

Advies voor gebiedsaanpak

De volgende rapportage staat voor september 2024 op de planning. Ondertussen gaan de meetpartners verder met het gezamenlijk analyseren van de meetgegevens. De meetpartners gaan maandelijks in gesprek met een meetwerkgroep om gebiedskennis en informatie over de landbouwpraktijk op te doen. Ook bespreken zij de actuele resultaten met de adviescommissie Gebiedsgerichte (GGA) stikstof Liefstinghsbroek. De adviescommissie neemt de resultaten van de meetpartners mee bij het opstellen van een gebiedsgerichte aanpak. Meer informatie over de meetpilot is te lezen op de website.

*De vijf partijen (meetpartners) bestaan uit: Wageningen University & Research (WUR), OnePlanet Research Center, Universiteit van Amsterdam (UvA), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief.